O firmie Dla Ciebie Dla firmy Pobierz Dane kontaktowe
    HomeDla Ciebie ABC Ubezpieczeń Kontakt
Wkrótce zapraszamy do autokomisu internetowego!  

Przewodnik po Ubezpieczeniach

ABC Ubezpieczeń - przewodnikczyli co każdy z nas powinien wiedzieć o ubezpieczeniach

Janusz Jakubczyk


Od piętnastu lat jestem pośrednikiem ubezpieczeniowym. Pracując dla różnych firm bezpośrednio z klientami, spotykam się często z pytaniami i problemami jakie ma każdy z nas przed zawarciem ubezpieczenia. Nie jestem z zawodu prawnikiem aczkolwiek posiadam wyższe wykształcenie uniwersyteckie. Ukończyłem również szkołę średnią techniczna z przyzwoitym wynikiem. Kilka lat pracowałem jako likwidator szkód komunikacyjnych. Cyklem naszych artykułów zamieszczanych w serwisie www.jakubczyk.pl, chciałbym wyjaśnić Państwu zawiłe terminy tak aby każdy z nas mógł bez wahania kroczyć po ścieżkach pojęć ubezpieczeniowych. Można zadać pytanie czy firmy ubezpieczeniowe są potrzebne nam, przeciętnym zjadaczom chleba i jakie mamy korzyści z ich istnienia. Jeżeli założymy, że nigdy w życiu nie złamiemy nogi lub unikniemy żywiołów typ huragan piorun to nie ale w innym przypadku korzystajmy z polis ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczeniowe to instytucje finansowe, które z zebranych składek wypłacają odszkodowania oraz opłacają swoich pracowników. Jak każda firma musi zarabiać – nie są to instytucje charytatywne. Ale każda prowadzi taką działalność wspierając wiele organizacji niosących pomoc ludziom.

Jak można podzielić ubezpieczenia i co najczęściej ubezpieczamy ?

Ubezpieczenia dzielimy na ubezpieczenia na życie, emerytalne i pozostałe, które można nazwać majątkowymi (oczywiście można tworzyć wiele różnych podziałów).

Ubezpieczeniami na życie zajmują się firmy Ubezpieczeń Życiowych jako niezależne podmioty a pozostałymi firmy ubezpieczeń majątkowych. Prawie każda z firm ma swoją "spółkę-siostrę" do ubezpieczeń życiowych.

Ubezpieczenia można również podzielić na obowiązkowe, czyli takie, które musimy mieć oraz dobrowolne, czyli takie które możemy wykupić ale nikt nas do ich wykupienia nie zmusi.

Obowiązkowe to OC na pojazdy samochodowe, ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych oraz dla niektórych zawodów np. pośrednika ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego i szereg innych.

Ubezpieczamy samochód

Zakup samochodu to dla każdego dreszczyk emocji. Odkładane pieniądze, pierwsze jazdy. W tym ferworze nie zapominajmy o wykupieniu polisy OC czyli Odpowiedzialności Cywilnej która jest obowiązkowa dla każdego pojazdu i bez niej nie możemy jeździć ani jednego dnia.

Jeżeli kupujemy samochód lub motocykl nowy, otrzymujemy w Wydziale Komunikacji dowód rejestracyjny tymczasowy – "jednokartkowy" – dowód ostateczny otrzymamy do miesiąca. Dowody ostateczne są drukowane w Mennicy Państwowej w Warszawie, ma to utrudnić ich podrabianie. Data odbioru jest wypisywana na dowodach tymczasowych.
W dniu odbioru dowodu rejestracyjnego tymczasowego musimy wykupić polisę ubezpieczenia obowiązkowego OC. Jeżeli nastąpi dzień przerwy, Fundusz Gwarancyjny może zażądać kary za jazdę bez ubezpieczenia, która wynosi dla samochodów osobowych 2800 zł. O tym bardzo proszę pamiętać.

Nie każdy z nas kupuje samochód nowy. Co w przypadku zakupu samochodów używanych?

Kilka praktycznych rad.

Przed zakupem sprawdźmy dane z dowodu osobistego właściciela i porównajmy je z danymi w dowodzie rejestracyjnym. Sprawdźmy czy w dowodzie rejestracyjnym nie występuje współwłaściciel, on też musi podpisać akt kupna sprzedaży. Sprawdźmy czy na zakup samochodu nie jest wzięty kredyt i czy raty są spłacone.

Jak to zrobić?

Jeżeli jest kredyt to na polisie drugiego typu AC występuje informacja o zrzeczeniu się praw tego, który bierze kredyt na rzecz banku czyli cesji. Jeżeli taki wpis jest na polisie a w chwili obecnej większość firm ubezpieczeniowych ma jeden wspólny druk do polis OC i AC więc łatwo to sprawdzimy upewnijmy się w banku czy taki kredyt jest spłacony. W innym przypadku możemy narazić się na utratę zakupionego samochodu ponieważ do chwili spłaty kredytu właścicielem pojazdu jest Bank lub Towarzystwo Finansowe. Podobna sytuacja może nastąpić gdy współwłaścicielem jest żona a małżeństwo jest w trakcie rozwodu lub gdy mąż sprzedaje samochód, a właścicielem jest żona. Nie dajmy się wmanewrować w tego typu zakupy.

Uff! Przebrnęliśmy przez sprawdzania danych właściciela. Wszystko się zgadza, sprawdźmy następnie numer nadwozia i porównajmy je z wpisem w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.
Numer musi być wybity na nadwoziu samochodu lub jego ramie nie czytajmy numerów z tabliczek, które łatwo zamienić . Najczęściej numery wybijane są systemem małych kropek które trudniej podrobić. Jeżeli coś budzi nasze podejrzenia co do jakości numeru wstrzymajmy się z zakupem pomimo atrakcyjnej ceny pojazdu. Dla pojazdów nowszych wydawane są karty pojazdu gdzie mamy pełny wpis wszystkich właścicieli i danych pojazdu. lepiej transakcję zakupu finalizować w domu sprzedającego .Mamy wgląd w dane np. zgodności adresu z wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

Wszystko się zgadza, właściciel miły, nie budzi naszych podejrzeń, a nawet zostaliśmy poczęstowani kawą przez uroczą małżonkę. Sprawdźmy następnie jak wygląda ubezpieczenie na kupowany pojazd. Ile firm tyle rodzajów druku. Wyraźnie na dokumencie ubezpieczenia powinno pisać polisa ubezpieczeniowa OC i tu dane pojazdu i właściciela. bardzo ważne data ważności i czy składka została rozłożona na raty jeżeli minął termin opłaty drugiej raty zażądajmy okazania dokumentu jej uiszczenia. Nie ufajmy dokumentom kserowanym. Każda z firm po zagubieniu oryginału polisy wystawia kopię na oryginalnych drukach. Tak, wszystko jest w porządku, kupujemy samochód w czerwcu, polisa opłacona w dwóch ratach ważna do listopada. Mamy opłaconą więcej niż jeden miesiąc można jechać do domu.

Ale co dalej?

Ten który sprzedaje samochód ma obowiązek jak najszybciej zgłosić sprzedaż pojazdu w Wydziale Komunikacji (nie stoimy w długich kolejkach do zgłoszenia sprzedaży mamy oddzielne okienka) uzyskać potwierdzenie zgłoszenia sprzedaży i następnie udać się do firmy ubezpieczeniowej aby rozwiązać umowę OC na pojazd.

Dlaczego jest to takie ważne?

Nigdy nie mamy pewności czy ten który kupił pojazd nie spowoduje tego samego dnia wypadku. Brak zgłoszenia będzie skutkować utratą zniżek przez nas. Skąd firmy ubezpieczeniowe maja wiedzieć, że sprzedaliśmy samochód . Urzędy nie maja obowiązku powiadamiać firm o zgłoszonej sprzedaży, zresztą, byłoby to trudne technicznie.

Co ze zwrotem pieniędzy za opłacona polisę przez sprzedającego?

Od stycznia 2004 r nastąpiła bardzo istotna zmiana co do sposobu odzyskiwania gotówki za opłacone polisy ubezpieczenia obowiązkowego OC. Jeżeli chcemy zwrotu gotówki to ten kto kupił od nas samochód musi wypowiedzieć naszą polisę OC w przeciwnym razie zwrotu nie otrzymamy.

Jak to zrobić?

Na umowie kupna sprzedaży nowy właściciel musi napisać zrzekam się polisy OC i tu podać jej numer i dane poprzedniego właściciela. Zwrot nastąpi jeżeli są dwa pełne miesiące do jej końca w przeciwnym razie zwrotu nie otrzymamy. Bardzo często sprzedający w ferworze dobrej ceny że "nareszcie" sprzedał swój "ukochany samochód" daje polisę kupującemu bez żadnych wypowiedzeń.

Czy nowy właściciel może jeździć na naszej polisie do jej końca?

TAK, pod pewnymi warunkami!!! Na przerejestrowanie samochodu kupujący ma czas 30 dni i wtedy może korzystać z naszego ubezpieczenia. Do tego czasu musi uzyskać nowy dowód rejestracyjny po opłaceniu wzbogacenia w Urzędzie Skarbowym dla swojego miejsca zameldowania, złożeniu dokumentów w Wydziale Komunikacji (chyba, że wzbogacenie opłaci Komis samochodowy i zostaniemy o tym poinformowani). Następnie może udać się do naszej firmy ubezpieczeniowej, w której sprzedający zawarł polisę OC i poprosić o przepisanie polisy na swoje nazwisko z zaliczeniem części pieniędzy zapłaconych przez poprzedniego właściciela. Polisa musi mieć wyraźnie dane nowego właściciela. Trochę to skomplikowane i tu możemy popełnić najwięcej błędów. Warto zatelefonować do agenta który wystawił poprzednią polisę (telefony łatwo odnaleźć na pieczątkach polis ubezpieczeniowych) i poprosić o radę.

Co daje nam polisa OC ?

Czy otrzymamy odszkodowanie za rozbity nasz samochód jeżeli sami spowodujemy jego uszkodzenie np. zarysowanie przy wjeździe do garażu i czy otrzymamy pieniądze za jego kradzież?

Nie. Ponieważ z polisy OC firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie tylko temu, komu rozbijemy samochód lub spowodujemy uszkodzenie, np. domu czy ogrodzenia lub poważnych uszkodzeń ciała np. przechodnia. Ale pod jednym warunkiem że jesteśmy trzeźwi. W przeciwnym razie firma wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej ale poprosi nas o zwrot wypłaconej kwoty. Jeżeli nie oddamy wypłaconych pieniędzy wystąpi na drogę sądową. Nie warto jechać nawet po jednym piwie. Możemy stracić majątek całego życia lub kilku pokoleń poprzedników jeżeli trzeba będzie płacić np. dożywotnie renty osobie potraconej na zielonym świetle. Ucieczka z miejsca wypadku traktowana jest obecnie jako prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym.

Czym różni się pojęcie kolizji od wypadku?

Kolizja uszkodzenia pojazdów, budynków bez ofiar w ludziach. Jeżeli są ofiary niekoniecznie śmiertelne mówi już o wypadku.

Jak duże mogą być wypłaty odszkodowań?

Za uszkodzenie pojazdu lub straty spowodowane jego ruchem do 250.000 Euro na osobach za jedna osobę do 350.000 Euro. Są to duże kwoty dlatego polisy OC komunikacyjne nie mogą być tanie. Firmy z tych polis wypłacają bardzo wysokie odszkodowania zwłaszcza jeżeli dochodzi do ofiar w ludziach. Ginie ojciec, który dobrze zarabiał i są dzieci niepełnoletnie, matka prowadziła dom i nigdy nie pracowała. Dzieci otrzymują renty.

Opłacamy polisę OC w ratach.

Większość firm ubezpieczeniowych proponuje zapłacenie za polisę OC w ratach . Oczywiście polisę zawieramy na 365 dni i w chwili jej podpisania (data i godzina początku wpisana na polisie) można jechać samochodem. Data i kwota opłaty drugiej raty musi być wpisana na polisie. Większość firm ubezpieczeniowych lub poszczególni agencji przypominają o terminie jej opłacenia. Ale pilnowanie terminów należy do właściciela polisy. Druga rata powinna być zapłacona w dniu lub przed wpisanym terminem. Za spóźnienie firma ma prawo naliczyć odsetki. Brak opłaty drugiej raty może spowodować zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przy kontroli policyjnej. Formalny jej brak nie oznacza wygaśnięcia polisy OC. Jej ważność wyraźnie wpisana jest na polisie.

Co w przypadku braku opłaty drugiej raty jeżeli przekroczony został termin ważności polisy?

Polisa OC wygasa i mamy poważny kłopot jeżeli spowodujemy kolizję drogową lub zostaniemy zatrzymani do kontroli przez policje. Natomiast jeżeli opłaciliśmy dwie raty w terminie lub polisa została opłacona jednorazowo pomimo braku wznowienia polisa działa dalej. Firma wystawi nam polisę z końcem poprzedniej naliczając odsetki karne za zwłokę. Na tym polega istota ubezpieczeń obowiązkowych. Choroba , wyjazd zagraniczny (nie samochodem) uniemożliwia zawarcie polisy przed jej końcem. Dotyczy to innych polis obowiązkowych.

Zmiana firmy ubezpieczeniowej

Rodzinne spotkanie. Kawa herbata ciasteczka i w pewnej chwili wspaniała wiadomość. Wujek Zdzisio ubezpieczył samochód o tej samej pojemności za połowę ceny w firmie X. My już mamy wypisaną polisę w firmie Y miesiąc temu. Czy możemy przy drugiej racie zmienić firmę? NIE !!! Polisa jest zawarta na rok i zmienić firmę możemy wypowiadając poprzednią umowę tak aby do jej końca został co najmniej jeden dzień. Jeżeli tego nie zrobimy na piśmie (nie da się tego zrobić telefonicznie ponieważ nie wiemy czy telefonuje nasz klient, a nie jest to głupi kawał kolegi), w przypadkach choroby lub innych życiowych kłopotów można zrobić to listownie. Weźmy zawsze potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kopii, którą mamy dla siebie. W przeciwnym razie nasza firma, z którą byliśmy związani tyle lat ma prawo domagać się składki za polisę OC na następny rok.

Samochód się zepsuł nie jeździ rok czasu co z opłatami za polisę ?

Jeżeli samochód nie został wyrejestrowany, a może to nastąpić w przypadku oddania na złom lub jego sprzedania musimy opłacać polisę OC. Często klienci pytają mnie dlaczego. Zdarzył się przypadek, że samochód z uszkodzonym silnikiem przepychany na placu bo przeszkadzał pozostawiony na wzniesieniu stoczył się i uszkodził inny pojazd. Jeżeli mamy wstręt do starego samochodu a mamy drugi lepszy oddajmy go na złom i wyrejestrujmy – nie płaćmy za ubezpieczenie.

Jakie ubezpieczenie można dokupić do polisy OC?

Wszystkie firmy oferują zawarcie z polisą OC ubezpieczenia NW czyli
Następstw nieszczęśliwych Wypadków. Mówiąc krótko, ubezpieczenie osób na życie lub uszkodzenia ciała przewożonych samochodem bez względu czy jedzie teściowa lub sympatyczna blondynka zabrana przypadkowo, bo chciała jechać do Lublina. Jak każda polisa mamy zawsze pewne ograniczenia. Firmy nie mogą odpowiadać za każdy przypadek. Pytajmy zawsze swojego agenta w jakim przypadku nie otrzymamy odszkodowania. Jeżeli siedzimy grzecznie na tylnym siedzeniu i wracamy z imienin od szwagra po kilku małych drinkach a trzeźwa małżonka prowadzi samochód i zostaliśmy najechani nieszczęśliwie przez drugiego użytkownika drogi i złamaliśmy nogę w wyniku kolizji tak. Natomiast jeżeli wysiadamy z samochodu po szczęśliwej jeździe i złamiemy nogę nie. Alkohol generalnie wyklucza wypłatę odszkodowań. Każda z firm ma często różne warunki ubezpieczenia NW różniące się szczegółami.

Trzeci ważny rodzaj ubezpieczenia – polisa AC (auto-casco)

Ważna polisa ponieważ dopiero ona daje nam pełną ochronę naszego samochodu. Wariantów ubezpieczeń jest bardzo dużo. Jeżeli klient zostanie w pełni poinformowany za co otrzyma odszkodowanie a za co nie przy szkodzi nie ma problemów. Przed zawarciem ubezpieczenia powinniśmy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia a dopiero potem podpisywać polisę. Jest to często czysta teoria. Na piętnaście lat praktyki ubezpieczeniowej zdarzyło się kilku klientów, którzy naprawdę solidnie przeczytali warunki i następnie zadawali pytania w przypadku wystąpienia wątpliwości.
Pytajmy zawsze jeżeli nie mamy czasu na zapoznanie się z warunkami za co nie otrzymamy wypłaty odszkodowania. Polisy AC są tak skonstruowane, aby samochód po szkodzie był taki jak przed szkodą. Łatwiej rozliczać samochody nowe trudniej kilkuletnie. Nie spodziewajmy się że 5-letni samochód otrzyma nowe za uszkodzone części bez dopłaty z naszej strony choć są takie rodzaje polis AC. Kilka ważnych pojęć zanim przejdziemy do omawiania szczegółów polisy AC.

Udział własny
(Brrr... robi się zimno przy wypłacie odszkodowania...)

Udział własny to umówiona kwota lub procent o który zostanie zmniejszone odszkodowanie. Całkiem fajnie jeżeli wiedzieliśmy, że przy kradzieży samochodu otrzymamy nie 30.000 zł a jedynie 27.000 ( udział własny 10%) gorzej jeżeli nie mieliśmy tej świadomości, iż nasza polisa posiada taki zapis. Po co te chwyty? Mniej zapłacimy za polisę jeżeli udział własny jest, ale czy to jest uczciwe w stosunku do klienta. Dlatego zawsze proponuję moim klientom polisę z wykupem udziału własnego przy kradzieży lub nie sprzedaje takich polis. Chyba że klient wyraźnie nalega na jej sprzedaż . Rzadkie przypadki w karierze ubezpieczeniowej.

Amortyzacja części (zużycie)

Drugi punkt, który budzi szereg wątpliwości. Uszkodzony jest zderzak mojego samochodu. Sam wjechałem w słupek. Zderzak został zakwalifikowany do wymiany. Mam polisę AC. Kosztuje on u koncesjonowanego dealera 2500 zł. Nasz samochód ma 3 lata. Jakie jest zdziwienie przy kasie – otrzymujemy o 500 zł mniej. Dlaczego tak? Często słyszę opinie firmy nie płacą. Nie jest to do końca prawda. Nasz zderzak miał trzy lata i nastąpiło jego naturalne zużycie nawet gdybyśmy nie użytkowali samochodu. Tworzywo sztuczne utlenia się. A może były jakieś naprawy przez poprzedniego użytkownika? Spawane zaczepy, malowany. Dlatego jeżeli montujemy zderzak nowy kupiony od dealera w folii z napisem firmowym niestety musimy dopłacić, chyba że zawarliśmy taką polisę, która pozwala na montaż nowych części od dealera. Polisa taka oczywiście kosztuje drożej.
Sposób naliczenia amortyzacji zależy od firmy. Niektóre nie liczą amortyzacji do 5 lat życia samochodu. Inne naliczają 10% już po roku. Najczęściej nie jest to więcej niż 50%, nawet dla starszych samochodów. Niektóre firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać samochodów starszych niż 10 lat. Każda kolizja i wymiana części licząc nawet amortyzajcę to już odbudowa samochodu w stosunku do pierwotnej wartości. Inne ubezpieczają jeżeli jest to polisa kontynuowana. Nie każdego stać na samochód nowy.

Do góry

Janusz Jakubczyk

ul. Podzamcze 7
20-126 Lublin

Mapka dojazdu:tel. (081) 747 08 06
fax. (081) 747 34 55 tel.kom.
(0) 602 266 417

Godziny pracy:
pn-pt. 8.00 -16.00
sobota: nieczynne