O firmie Dla Ciebie Dla firmy Pobierz Dane kontaktowe
      HomeO firmieUniqua Kontakt
Wkrótce zapraszamy do autokomisu internetowego!  

Uniqua S.A.UNIQA S.A.

Profil UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. ukształtował się pod wpływem tradycji i doświadczeń Zakładu Ubezpieczeń i Reasekuracji POLONIA S.A.

POLONIA S.A. powstała w 1990 roku i szybko zdobyła pozycję czołowego polskiego ubezpieczyciela proponującego klientom uniwersalną ofertę ubezpieczeń. W 2001 roku większościowy pakiet akcji POLONII S.A. został objęty przez austriacki holding ubezpieczeniowy UNIQA Group Austria, a w 2003 roku - po 13 latach funkcjonowania pod marką POLONIA - spółka zmieniła nazwę na UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Grupa UNIQUA Austria

Przynależność do Grupy UNIQA Austria oznacza dla polskiej spółki nie tylko znaczące dofinansowanie, ale też dostęp do bogatych doświadczeń i wiedzy ubezpieczeniowej austriackiego koncernu, a także jego międzynarodowego prestiżu. Wyrazem uznania dla polityki koncernu w Polsce i innych krajach Europy środkowej jest kapitałowe zaangażowanie się EBOR w UNIQA TU SA, w której bank objął około 30% akcji. Kapitał zakładowy UNIQA TU S.A. przekraczający 220 mln zł jest gwarantem bezpieczeństwa zawartych umów ubezpieczenia - pod względem wielkości kapitału zakładowego polska spółka plasuje się na drugim miejscu wśród towarzystw majątkowych działających w Polsce (dane KNUiFE na 30.09.2004 r.). Ze składką ponad 329 mln zł za 2003 r. UNIQA zajmuje szóste miejsce w rankingu towarzystw oferujących ubezpieczenia majątkowe, natomiast z aktywami sięgającymi 480 mln znalazła się na liście 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. Jej piętnastoletnie doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, skala działania i wielkość kapitału zakładowego powodują, że UNIQA TU S.A. należy do czołowych polskich ubezpieczycieli. Pozycja spółek UNIQA w Polsce uległa dalszemu wzmocnieniu dzięki przejęciu 2 innych towarzystw ubezpieczeniowych: KU FILAR S.A. i KU FILAR-Życie S.A. W rezultacie utworzona została Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA w Polsce, której spółki działają pod markami UNIQA i FILAR. W 2003 r. łączna składka Grupy z ubezpieczeń majątkowych wyniosła 539,7 mln zł, co uplasowało Grupę na 5. miejscu wśród towarzystw oferujących ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Unikalnym atutem przejętej spółki KU FILAR S.A. jest specyficzny krąg odbiorców, który tworzą spółdzielnie mieszkaniowe oraz szeroko rozumiana branża budowlana. Specjalistyczne produkty FILARA znakomicie uzupełniają szeroką ofertę UNIQA TU S.A. W rezultacie Grupa UNIQA dysponuje wysokim potencjałem w zakresie profesjonalnej obsługi klientów. UNIQA TU S.A. prowadzi działalność we wszystkich grupach ubezpieczeń majątkowych i osobowych działu II. Oferta UNIQA TU S.A. jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i do podmiotów gospodarczych i instytucji. Jest ujęta w 8 grupach marketingowych odzwierciedlających najważniejsze grupy potrzeb związanych z poczuciem bezpieczeństwa:

  • Dom & Szczęście (ubezpieczenie mieszkania, domu i inne)
  • Podróż & Radość (ubezpieczenie podróży zagranicznej, kosztów leczenia, bagażu podróżnego i inne)
  • Auto & Przestrzeń (ubezpieczenie OC, Autocasco, Zielona Karta, Assistance, NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia lotnicze i inne)
  • Zdrowie & Skarb (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie świadczenia szpitalnego i inne)
  • Wypadek & Przezorność (ubezpieczenie NNW: grupowe, indywidualne, zbiorowe, szkolne, uczestników wycieczek i imprez turystycznych, sportowców; ubezpieczenie kredytów na wypadek śmierci kredytobiorcy i inne)
  • Gospodarstwo rolne & Zbiory (m.in. OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego, upraw, zwierząt, maszyn rolniczych i inne)
  • Prawo & Pomoc (ubezpieczenie ochrony prawnej, OC ogólne, OC z tytułu wykonywania zawodu, OC osób fizycznych w życiu prywatnym i inne)
  • Firma & Planowanie (ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży, mienia w transporcie, sprzętu elektronicznego, maszyn elektrycznych, robót budowlano-montażowych, OC przewoźników i wiele innych).

Sieć UNIQA w Polsce obejmuje 55 przedstawicielstw zlokalizowanych w 16 województwach współpracujących z blisko 4.000 agentów. Spółka wykorzystuje zróżnicowane kanały dystrybucji: * agentów wyłącznych * multiagentów * brokerów * banki * własnych pracowników Wolą inwestorów jest wszechstronny rozwój polskich spółek Grupy UNIQA. Cel ten Grupa zamierza osiągnąć poprzez połączenie rodzimej tradycji, znakomitej znajomości polskiego rynku lokalnego z siłą finansową i know-how austriackiego inwestora.

Do góry

Janusz Jakubczyk

ul. Podzamcze 7
20-126 Lublin

Mapka dojazdu:tel. (081) 747 08 06
fax. (081) 747 34 55 tel.kom.
(0) 602 266 417

Godziny pracy:
pn-pt. 8.00 -16.00
sobota: nieczynne
ABC Ubezpieczeń - przewodnik